Plan wyjazdów

7-8
grudzień

Macedonia
2xCACIB 1xCAC
Ch Macedonii ,Grand Ch Macedonii
Ch Bałkan